Den magtfulde organisation - fra stærkt lederskab til effektiv interessevaretagelse

Organisationer lever af at have magt. Og magt kommer ikke mindst ud af din evne til at være en stærk interessevaretager. Det kræver den rigtige ledelsesstrategi.

 

Jeg tilbyder rådgivning, der opererer i krydsfelterne mellem lederskab, lobby og kommunikation.

 

Vi tager udgangspunkt i, hvem I er og begynder med at stille skarpt på selve ledelsesgrundlaget. Og i alle vores løsninger har vi fokus på en bundlinie: Den stærke interessevaretagelse. 

Kontakt mig på erikharr2610@gmail.com, hvis du vil have en uddybende snak.